ข่าวสารจากเรา

ภาพบรรยากาศสัมมนา ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราชภาพบรรยากาศสัมมนา ระบบอัตโนมัติ และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิต
เว็บลิงค์
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศสัมมนา ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช

ภาพบรรยากาศสัมมนา ระบบอัตโนมัติ และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิต

ภาพบรรยากาศสัมมนา วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

“Fluke Thermography Application / Report” วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559

งานสัมมนา "Measurement of Asia"

สัมมนาจังหวัดขอนแก่น "Fluke Thermography Application / Report"

สัมมนาจังหวัดนครราชสีมา "Fluke Thermography Application / Report"

การสัมมนา Measure Day 4th ณ. โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

บรรยากาศงานทำบุญ บริษัท เอสเอ็มไอ อินสตรูเมนท์ จำกัด (20-Feb-13)

ภาพบรรยายกาศในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯที่ผ่านมา (จ. ปราจีนบุรี)

Authorized Dealer (Fluke) เขตภาคอีสาน และ จังหวัดปราจีนบุรี อย่างเป็นทางการ

ภาพบรรยายกาศในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯที่ผ่านมา (จ. นครราชสีมา)สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ SMI Instruments Co., Ltd.
Tel.: 0-44992-881-2 Email: info@smi-i.com