ข่าวสารจากเรา

ภาพบรรยากาศสัมมนา ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราชภาพบรรยากาศสัมมนา ระบบอัตโนมัติ และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิต
เว็บลิงค์
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

   Food Measuring tools

ชื่อสินค้า : Digital Thermometer คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Fluke FoodPro (EU) รายละเอียดอย่างย่อ : เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด สำหรับงานด้านความปลอดภัยอาหารโดยเฉพาะ ที่ออกแบบสำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิในงาน HACCP
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : 7,824
ราคาพิเศษ: 6,660
ชื่อสินค้า : Digital Thermometer คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Fluke FoodPro+ รายละเอียดอย่างย่อ : เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด สำหรับงานด้านความปลอดภัยอาหารโดยเฉพาะ ที่ออกแบบสำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิในงาน HACCP
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : 14,765
ราคาพิเศษ: 12,560
ชื่อสินค้า : Dial Thermometer - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark TC100A รายละเอียดอย่างย่อ :  TC100 Dial Thermometer for making hot drinks Dial thermometer for use when making hot drinks.
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Dial Thermometer - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark T220/38A รายละเอียดอย่างย่อ : T220/38A Dial Thermometer for Hot Drinks, 0°F to 220°F Dial thermometer for hot milk and steam table temperatures. Tough, durable with ea
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Digital Thermometer - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark C12 รายละเอียดอย่างย่อ : C12 HACCP thermometer is available in five colour options, ideal for catering, food service and other food uses where colour coding could re
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Infrared Thermometer - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark KM814FS รายละเอียดอย่างย่อ : KM814FS Infrared Food Thermometer with Laser Sighting Pocket sized infrared thermometer for fast and safe measurements with temperature r
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Digital Thermometer - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark C20 รายละเอียดอย่างย่อ : Check safe cooking temperatures in catering and foodservice environments with the C20 Food Thermometer. It has a simple, single button opera
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Digital Thermometer - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark C21 รายละเอียดอย่างย่อ : Thermistor food thermometer for taking temperature measurements in a wide range of food applications in kitchens, contract catering through
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Digital Thermometer - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark C22 รายละเอียดอย่างย่อ : Thermistor sensor provides the accuracy in temperature measurement required in food processing areas, with a choice of type T to extend the
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Digital Thermometer - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark C30 รายละเอียดอย่างย่อ : Rated IP65, the robust C30 food thermometer meets European Standards for the temperature monitoring of quick frozen foodstuffs through the s
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Dial Thermometer - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark C32 รายละเอียดอย่างย่อ : Rated IP65, the robust C32 food thermometer meets European Standards for the temperature monitoring of quick frozen foodstuffs through the s
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Digital Thermometer - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark N9094 (IP68) รายละเอียดอย่างย่อ : Waterproof to IP68 standards and with secure Lumberg probe connection, the N9094 thermometer is suited to taking temperatures in busy, food
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Digital Thermometer Kits - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark C22FKIT รายละเอียดอย่างย่อ : ชุดคิตวัดอุณหภูมิอาหารสำหรับร้านอาหาร เทอร์โมมิเตอร์รุ่น C22 พร้อมโพรบ เป็นเทอร์โมมิเตอร์สำหรับงานอาหารรุ่น C22 ที่มีปุ่มกดใช้งานง่ายและหน้
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Digital Thermometer Kits - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark C22PCKIT รายละเอียดอย่างย่อ : Professional Caterers Kit with C22 thermometer, probes and carrying case Kit designed for professional caterers.
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Digital Thermometer Kits - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark C22EHOKIT รายละเอียดอย่างย่อ : C22 Food Thermometer with Probes and Case Specially designed kit for Quality Assurance and Environmental Health Officers.
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Digital Thermometer - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark KM330 รายละเอียดอย่างย่อ :  KM330 Industrial Thermometer - Type K Value for money electronic, Type K thermocouple thermometer for checking temperatures in industria
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Digital Thermometer - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark KM340 รายละเอียดอย่างย่อ : KM340 Differential Temperature Thermometer - Type K Industrial thermometer with twin inputs, for all heating, ventilating, air conditioni
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Digital Thermometer - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark C28 K Type รายละเอียดอย่างย่อ : C28 Industrial Thermometer - Type K C28 is an industrial thermometer with a Type K thermocouple for a wider temperature measurement range
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Pocket Digital Thermometers - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark DT400 รายละเอียดอย่างย่อ : DT400 Waterproof Digital Thermometer This pocket digital thermometer has a thin tip for fast response. Use for taking temperatures of chick
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Pocket Digital Thermometers - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark KM14 รายละเอียดอย่างย่อ : KM14 pocket digital thermometer is suitable for checking food temperatures in foodservice. It can also be used to check commmercial dishwash
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Pocket Digital Thermometers - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark PDT300 รายละเอียดอย่างย่อ :  PDT300 Waterproof Pocket Digital Thermometer Compact, slim pen style pocket thermometer with thin probe tip for fast response.
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Pocket Digital Thermometers - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark PDQ400 รายละเอียดอย่างย่อ : Waterproof Pocket Digital Thermometer Compact, slim pen style pocket thermometer with thin probe tip for fast response.
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Pocket Digital Thermometers - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark P250 รายละเอียดอย่างย่อ : P250 Pocketherm Food Thermometer - Type T Neat, pocket digital thermometer for quick checks on frozen, chilled or cooked food. Type T therm
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Digital Thermometer Kits - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark KM340KIT รายละเอียดอย่างย่อ : Industrial thermometer with twin inputs, for all heating, ventilating, air conditioning and refrigeration usage including flow and return te
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Digital Thermometer - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark N9002 รายละเอียดอย่างย่อ : N9002 Differential Thermometer - 8 thermocouple types Sturdy industrial thermometer with eight thermocouple compatibility for maximum ver
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Digital Thermometer Kits - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark KM330KIT รายละเอียดอย่างย่อ : KM330 Industrial Thermometer Kit Value for money electronic, Type K thermocouple thermometer for checking temperatures in industrial appl
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Infrared Thermometer - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark FPP รายละเอียดอย่างย่อ : FoodPro Plus Infrared Thermometer with Integral Probe The Food Pro Plus for infrared temperature measurement. Has a countdown timer and a
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Dial Thermometer - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark RFT2AK รายละเอียดอย่างย่อ : RFT2AK Dial Refrigerator/Freezer Thermometer Refrigerator and freezer thermometer which hangs or stands. Has bold numbers and colour code
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Dial Thermometer - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark MT200K รายละเอียดอย่างย่อ : MT200K Meat Thermometer, 60°C to 85°C, 120°F to 200°F A meat thermometer for checking safe cooking temperatures. It has a large dial for
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Dial Thermometer - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark UTL80 รายละเอียดอย่างย่อ : UTL80 Stick-On Thermometer Fridge or Freezer, -30°C to +25°C Coloured temperature zones for quick reading and double stick tape for secur
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Timers and Alarms คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark UTL264 รายละเอียดอย่างย่อ : UTL264 Big Digit Count-Down Timer The UTL264 is easy to read with extra large digits. The audible buzzer clearly announces when countdown
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Timers and Alarms คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark UTL882 รายละเอียดอย่างย่อ :  UTL882 Digital Clock/Timer The UTL882 with magnet, pocket clip and stand has a count-down capacity of 24 Hours. The "memory" timer allow
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Data Logger คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark N2012 รายละเอียดอย่างย่อ :  N2012 Temperature Data Logger – multiple monitoring points N2012 temperature data logger can have up to five temperature sensors. Use to
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Data Logger คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark N2014 รายละเอียดอย่างย่อ :  N2014 Temperature Data Logger - Single or Multiple Thermocouple Use N2014 data logger to monitor up to three temperature points. Suitabl
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Data Logger คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark N2015 รายละเอียดอย่างย่อ : N2015 4 to 20mA Data Logger with LCD Display N2015 data logger for use with PLC and other control systems and sensor transmitters. Measur
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Data Logger คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark EVT2 รายละเอียดอย่างย่อ : Multi-Use Temperature Logger Compact and easy to use, the EVt2 logger provides the most cost effective transport logging solution over an
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Data Logger คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark N2012/KIT รายละเอียดอย่างย่อ : N2012 Temperature Data Logger Kit with 2 penetration probes N2012 temperature data loggers can have up to five temperature sensors. Use t
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Data Logger คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark N2015/SKIT รายละเอียดอย่างย่อ : N2015 4 to 20mA Data Logger - Starter Kit N2015 data logger for use with PLC and other control systems and sensor transmitters. Measures
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Data Logger คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark N2015/PROKIT รายละเอียดอย่างย่อ : N2015 4 to 20mA Data Logger - Professional Kit N2015 data logger for use with PLC and other control systems and sensor transmitters. Meas
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : HACCP Auditor คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark N5001USB รายละเอียดอย่างย่อ : Comark N5001 เป็นเครื่องมือขนาดกระทัดรัดสำหรับเก็บบันทึก, เฝ้าสังเกตุ และจัดการข้อมูล ในงานสุขอนามัยและความปลอดภัยอาหาร HACCP สามารถตั้งโปรแ
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Data Logger คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark N2013 รายละเอียดอย่างย่อ : N2013 Temperature and Humidity Logger with LCD Display Collect relative humidity and temperature data with this easy to use data logger t
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Fluorescent Light Tester คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark PX22L รายละเอียดอย่างย่อ : PX22L Food Penetration Probe - White End Cap - Thermistor, Coloured end caps minimise the risk of cross contamination.
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Fluorescent Light Tester คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark PX22L/C รายละเอียดอย่างย่อ : PX22L/C Food Penetration Probe - White End Cap - Thermistor - Curly, Coloured end caps minimise the risk of cross contamination.
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Fluorescent Light Tester คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark PX23L/C รายละเอียดอย่างย่อ : PX23L/C Food Penetration Probe - Thermistor - Red End Cap - Curly, Coloured end caps minimise the risk of cross contamination.
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Wireless Monitoring คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark RF512 รายละเอียดอย่างย่อ : Integral temperature sensor plus connectors for two external temperature sensors and an external door sensor.
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Wireless Monitoring คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark RF512M รายละเอียดอย่างย่อ : Integral temperature sensor plus connectors for two external temperature sensors and an external door sensor.
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Wireless Monitoring คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark RF513 รายละเอียดอย่างย่อ : Wireless Humidity and Temperature Transmitter RF513 transmitter for use for humidity and temperature measurement in RF500 wireless monito
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Wireless Monitoring คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark RF513M รายละเอียดอย่างย่อ : Wireless Meshing Temperature & Humidity Transmitter RF513 meshing transmitter for use for humidity and temperature measurement in RF500 w
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Wireless Monitoring คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark RF515 รายละเอียดอย่างย่อ : RF515 Multi-parameter Wireless Transmitter Use RF515 in wide ranging applications to automate monitoring of parameters such as pressure,
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Wireless Monitoring คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark RF516 รายละเอียดอย่างย่อ : Wireless Temperature Transmitter RF516 Pt100 transmitter for precision temperature measurement in RF500 wireless monitoring systems. I
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Wireless Monitoring คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark RF524 รายละเอียดอย่างย่อ : RF524 Siren/Klaxon for RF500 Wireless Monitoring Systems Audible and flashing alarm notification of out of range temperatures. Use whenev
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Wireless Monitoring คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark RFBATT รายละเอียดอย่างย่อ : Replacement lithium battery for temperature and humidity transmitters on your RF500 Wireless Monitoring System.
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Wireless Monitoring คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark RF542 รายละเอียดอย่างย่อ : RF542 ใช้มอนิเตอร์อุณหภูมิผ่าน LAN หรือ WAN ได้จากทุกที่ ตลอด 24/7 พร้อมแจ้งเตือนด้วย Email และ SMS เหมาะสำหรับภัตตาคาร, โรงงานแปรรูปอาหาร,
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Calibration Equipments คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark TX21L (-18°C) รายละเอียดอย่างย่อ : Lumberg type connector for simulation of temperature of -18°C.
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Calibration Equipments คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark TX22L (-5°C) รายละเอียดอย่างย่อ : TX22L Thermometer Test Cap Lumberg type connector for simulation of temperature of -5°C.
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Calibration Equipments คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark TX23L (0°C) รายละเอียดอย่างย่อ :  TX23L Thermometer Test Cap Lumberg type connector for simulating temperature of 0°C.
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Calibration Equipments คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark TX24L (+3°C) รายละเอียดอย่างย่อ :  TX24L Thermometer Test Cap Lumberg type connector for simulation of temperature of +3°C.
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Calibration Equipments คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark TX25L (+63°C) รายละเอียดอย่างย่อ : TX25L Thermometer Test Cap Test cap with Lumberg type connector for simulation of temperature of +63°C.
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Calibration Equipments คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark TX26L (+70°C) รายละเอียดอย่างย่อ : TX26L Thermometer Test Cap Lumberg type connector for simulation of temperature of +70°C.
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Infrared Thermometer - Food คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Comark FP รายละเอียดอย่างย่อ : Food Pro - Infrared Thermometer, -30 to +200°C The Food Pro offers quick temperature checks for all food applications. Target illuminatio
ยี่ห้อ : Food Measuring tools
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call


สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ SMI Instruments Co., Ltd.
Tel.: 0-44992-881-2 Email: info@smi-i.com