What is SMI?

S : Solutions    M : Measurements I : Innovations

service 1

Solutions

ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้วยตัวเลือกที่ดีที่สุดในการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

service 2

Measurements

เครื่องมือวัดชั้นนำ ที่หลากหลาย และเต็มไปด้วยประสิทธิภาพในการวัดค่า

service 3

Innovations

แนะนำนวัฒกรรม ใหม่ๆที่จะช่วยให้กับระบบคุณภาพ ของลูกค้าดียิ่งขึ้น

AUTHORIZED DEALER / ตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Fluke ประเทศไทย
ตัวแทนจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Fluke Network ประเทศไทย

AUTHORIZED DEALER / ตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Additel ประเทศไทย
ตัวแทนจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Azbil ประเทศไทย

AUTHORIZED DEALER / ตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายภายใต้แบรนด์ AMS Trex ประเทศไทย
ตัวแทนจำหน่ายภายใต้แบรนด์ AccuMac ประเทศไทย

AUTHORIZED DEALER / ตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายภายใต้แบรนด์ BRYMEN ประเทศไทย
ตัวแทนจำหน่ายภายใต้แบรนด์ HANNA ประเทศไทย

AUTHORIZED DEALER / ตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายภายใต้แบรนด์ ROTRONIC ประเทศไทย
ตัวแทนจำหน่ายภายใต้แบรนด์ FOTRIC ประเทศไทย

AUTHORIZED DEALER / ตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายภายใต้แบรนด์ POMONA ประเทศไทย
ตัวแทนจำหน่ายภายใต้แบรนด์ AMPROBE ประเทศไทย

AUTHORIZED DEALER / ตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายภายใต้แบรนด์ SFERE ประเทศไทย
ตัวแทนจำหน่ายภายใต้แบรนด์ UNI-T ประเทศไทย

AUTHORIZED DEALER / ตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายภายใต้แบรนด์ TPI ประเทศไทย
ระบบ Energy Monitoring System SFERE
บริการสอบเทียบและซ่อมเครื่องมือวัดด้วยผู้มีประสบการณ์
บริการสอบเทียบและซ่อมเครื่องมือวัดด้วยผู้มีประสบการณ์
ลูกค้าที่เคยซื้อขาย SMI Instruments Co.,Ltd.
ลูกค้าที่เคยซื้อขาย SMI Instruments Co.,Ltd.

ABOUT US

บริษัท เอสเอ็มไอ อินสตรูเมนท์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเครื่องมือวัดชั้นนำทางอุตสาหกรรมหลายยี่ห้อ อาทิเช่นสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า FLUKE ADDITEL AZBIL ROTRONIC AMS Trex โดยแนวความคิดของบริษัทมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนการใช้นวัตกรรมของเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและรวมถึงการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสนองต่อนโยบายเรื่องการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าของประเทศ

หลักการดำเนินธุรกิจของบริษัทคือการวางรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร ให้เน้นนำไปในทิศทางการพัฒนาสังคม (CSR:Corporate Social Responsibility) ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ และมีบริบทหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าของเรามีความพึงพอใจสูงสุด