มาตรฐาน  ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025 เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดข้อกำหนดทั่วไปสำหรับความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ มาตรฐานนี้ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างถึงความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ ถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล

ทำไมถึงควรเลือกห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จะแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ และความเป็นมืออาชีพในการดำเนินงาน การทดสอบ และการสอบเทียบของห้องปฏิบัติการเหล่านี้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นกลางว่ามีคุณภาพและผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้

บริษัท เอสเอ็มไอ อินสตรูเมนท์ จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด

” มั่นใจในความถูกต้องแม่นยำของการวัดด้วยบริการสอบเทียบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 “

SMI Instruments บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025
ครอบคลุมเครื่องมือวัดหลากหลายประเภท ดำเนินการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์
มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านการสอบเทียบอย่างมืออาชีพ
และรักษาระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

บริการของเรา

  • บริการสอบเทียบ (Calibration) ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ สะดวกและรวดเร็ว
  • บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดหลากหลายประเภท ครอบคลุมทุกการใช้งาน
  • ออกใบรับรองผลการสอบเทียบ (Certificate of Calibration)
  • บริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและการสอบเทียบ
 • บริการสอบเทียบ (Calibration) ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ สะดวกและรวดเร็ว
 • บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดหลากหลายประเภท ครอบคลุมทุกการใช้งาน
 • ออกใบรับรองผลการสอบเทียบ (Certificate of Calibration)
 • บริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและการสอบเทียบ
ขอใบเสนอราคา