What is smi ?

S : Solutions  M : Measurements  I : Innovations

Company profile SMI instruments ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด

Solutions

ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้วยตัวเลือกที่ดีที่สุดในการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

Company profile SMI instruments ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด

Measurements

เครื่องมือวัดชั่นนำ ที่หลากหลาย และเต็มไปด้วยประสิทธิภาพในการวัดค่า

CompanCompany profile SMI instruments ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัดy profile SMI instruments

Innovations

แนะนำนวัฒกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ระบบคุณภาพของลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด

Authorized Dealer

Company profile SMI instruments ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด
Company profile SMI instruments ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด
Company profile SMI instruments ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด
Company profile SMI instruments ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด
Company profile SMI instruments ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด
Company profile SMI instruments ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด
Company profile SMI instruments ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด
Company profile SMI instruments ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด
Company profile SMI instruments ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด
Company profile SMI instruments ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด
Company profile SMI instruments ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด
Company profile SMI instruments ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด
Company profile SMI instruments ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด
Company profile SMI instruments ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด
Company profile SMI instruments ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด

CALIBRATION ISO/IEC 17025

Scope of Accreditation

เรามีห้องปฏิบัติการสอบเทียบและงานบริการ On Site ที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC17025 โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มายาวนาน

Energy Management System

ให้คำปรึกษาและบริการออกแบบระบบ Monitoring and Control เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยทีมงานมืออาชีพ รวมไปถึงการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานการนำเสนอมาตรการประหยัดพลังงาน

more Information
Company profile SMI instruments ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด
Company profile SMI instruments ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด