ข่าวสารจากเรา

ภาพบรรยากาศสัมมนา ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราชภาพบรรยากาศสัมมนา ระบบอัตโนมัติ และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิต
เว็บลิงค์
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

   Field Mounted Indicating Controller

ชื่อสินค้า : Field Mounted Indicating Controller คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Azbil SDC15 รายละเอียดอย่างย่อ : The SDC15 is a compact digital controller featuring group multirange inputs and a PID control system using the new "RationaLOOP PID (Ra-PID)
ยี่ห้อ : Field Mounted Indicating Controller
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Field Mounted Indicating Controller คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Azbil SDC25 รายละเอียดอย่างย่อ : The SDC25 is a digital indicating controller featuring multiple input types and a PID control system using the new "RationaLOOP" and "Just-F
ยี่ห้อ : Field Mounted Indicating Controller
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Field Mounted Indicating Controller คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Azbil SDC26 รายละเอียดอย่างย่อ : The SDC26 is a digital indicating controller featuring multiple input types and a PID control system using the new "RationaLOOP" and "Just-F
ยี่ห้อ : Field Mounted Indicating Controller
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Field Mounted Indicating Controller คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Azbil SDC35 รายละเอียดอย่างย่อ : The SDC35 is a digital indicating controller featuring multiple input types and a PID control system using the new "RationaLOOP" and "Just-F
ยี่ห้อ : Field Mounted Indicating Controller
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Field Mounted Indicating Controller คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Azbil SDC36 รายละเอียดอย่างย่อ : The SDC36 is a digital indicating controller featuring multiple input types and a PID control system using the new "RationaLOOP" and "Just-F
ยี่ห้อ : Field Mounted Indicating Controller
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
ชื่อสินค้า : Field Mounted Indicating Controller คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Azbil SDC45A รายละเอียดอย่างย่อ : The SDC45A is a highly advanced, high-precision compact digital indicating controller. It offers PID control using the latest "RationaLOOP"
ยี่ห้อ : Field Mounted Indicating Controller
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call


สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ SMI Instruments Co., Ltd.
Tel.: 0-44992-881-2 Email: info@smi-i.com