ข่าวสารจากเรา

ภาพบรรยากาศสัมมนา ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราชภาพบรรยากาศสัมมนา ระบบอัตโนมัติ และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิต
เว็บลิงค์
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

   General Accessories


ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : SMI25 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Soft Case กระเป๋าใส่มิเตอร์แบบหนังอย่างดี มีช่องใส่อุปกรณ์เสริม 1 ช่อง มีสายหิ้วด้านบน พกพาสะดวกใช้หนังคุณภาพเกรด A เทียบเท่ากระเป๋า FLUKE รุ่น C25
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: 450
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE TP74 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead FLUKE TP74 Lantern Tip Test Probes TP74 Lantern Tip Test Probes
ราคาปกติ : 1025
ราคาพิเศษ: 930
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE TP220 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead FLUKE TP220 SureGrip™ Industrial Test Probes SureGrip™ accessories are designed to improve steadiness in slippery hands
ราคาปกติ : 1025
ราคาพิเศษ: 930
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE TP38 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead FLUKE TP38 INSULATED TEST PROBE, Slim Reach Test Probe Set One Pair (red, black) of slender probe bodies for probing closely spaced or reces
ราคาปกติ : 1,025
ราคาพิเศษ: 930
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE TP4 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead FLUKE TP4 Slim Reach Test Probes
ราคาปกติ : 1,025
ราคาพิเศษ: 930
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE TLK225 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead FLUKE TLK225 SureGrip Master Accessory Set Kit includes all the SureGrip™ leads and probes in a handy roll-up pouch.
ราคาปกติ : 7,857
ราคาพิเศษ: 6,680
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE TLK220 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead FLUKE TLK220 EUR SureGrip Industrial Test Lead Kits
ราคาปกติ : 7,174
ราคาพิเศษ: 6,450
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE TP2 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead FLUKE TP2 Slim Reach Test Probes One pair (red, black) of slender probe bodies for probing closely spaced or recessed terminals
ราคาปกติ : 1,025
ราคาพิเศษ: 930
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE TLK290 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead FLUKE TLK290 Flexible Socket Probe Set Test probe set to be used on motor and three phase sockets
ราคาปกติ : 4,399
ราคาพิเศษ: 3,960
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE TLK282 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead FLUKE TLK282 SureGrip Deluxe Automotive Test Lead Kit
ราคาปกติ : 9,480
ราคาพิเศษ: 8,530
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE TL75 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead FLUKE TL75 Hard Point Test Lead Set
ราคาปกติ : 1,324
ราคาพิเศษ: 1,200
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE TP1 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead FLUKE TP1 Slim Reach Test Probes One pair (red, black) of slender probe bodies for probing closely spaced or recessed terminals
ราคาปกติ : 1,025
ราคาพิเศษ: 930
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE AC285 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead FLUKE AC285 SureGrip Alligator Clips
ราคาปกติ : 1,324
ราคาพิเศษ: 1,200
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE TLK281 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead FLUKE TLK281 SureGrip Automotive Test Lead Kit Complete set of test and measurement accessories designed especially for automotive specialis
ราคาปกติ : 7,388
ราคาพิเศษ: 6,650
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE TL26A รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead FLUKE TL26A 60 in. 5-Way Test Lead Set 60" (1.5m), silicone-insulated leads, useable from -80°C to +150°C (-112°F to +302°F). Rated for 30V
ราคาปกติ : 3,032
ราคาพิเศษ: 2,730
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE TL27 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead FLUKE TL27 Heavy Duty Test Lead Set
ราคาปกติ : 1,879
ราคาพิเศษ: 1,700
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE AC283 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead FLUKE AC283 SureGrip Pincer Clips
ราคาปกติ : 2,306
ราคาพิเศษ: 2,080
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE TL28A รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead TL28A Automotive Test Lead Set
ราคาปกติ : 2,562
ราคาพิเศษ: 2,300
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE TL238 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead FLUKE TL238 SureGrip Test Lead Set for High Energy Environments
ราคาปกติ : 3,929
ราคาพิเศษ: 3,550
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE TL224 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead FLUKE TL224 SureGrip™ Insulated Test Leads SureGrip™ accessories are designed to improve steadiness in slippery hands
ราคาปกติ : 1,538
ราคาพิเศษ: 1,380
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE AC280 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead FLUKE AC280 SureGrip Hook Clips SureGrip™ accessories are designed to improve steadiness in slippery hands. Rubber overmolded surfaces and f
ราคาปกติ : 1,879
ราคาพิเศษ: 1,700
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE TL223 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead FLUKE TL223 SureGrip Industrial Test Lead Set
ราคาปกติ : 3,929
ราคาพิเศษ: 3,550
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE TL222 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead FLUKE TL222 SureGrip™ Silicone Insulated Test Leads
ราคาปกติ : 1,538
ราคาพิเศษ: 1,380
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE TL221 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead FLUKE TL221 SureGrip™ Test Lead Extension Set SureGrip™ accessories are designed to improve steadiness in slippery hands.
ราคาปกติ : 1,538
ราคาพิเศษ: 1,380
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE AC220 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead FLUKE AC220 SureGrip Alligator Clips SureGrip™ accessories are designed to improve steadiness in slippery hands.
ราคาปกติ : 2,306
ราคาพิเศษ: 2,080
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE TL71 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead FLUKE TL71 Premium Test Lead Set
ราคาปกติ : 1,538
ราคาพิเศษ: 1,380
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE TL220 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead FLUKE TL220 SureGrip Industrial Test Lead Set AC220 SureGrip Alligator Clip Set - TP220 SureGrip Test Probe Set - TL222 SureGrip Silicone T
ราคาปกติ : 3,929
ราคาพิเศษ: 3,530
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE TL175 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Test Lead FLUKE TL175 TwistGuardTM Test Leads, 2mm dia probe tips Test Leads are the only test leads in the world with adjustable length test tips for
ราคาปกติ : 1,623
ราคาพิเศษ: 1,460
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE BP7235 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Battery FLUKE BP7235 Ni-MH Battery Pack For FLUKE 700 or 740 Calibrator 7.2V 3500 mA-hour rechargeable Ni-MH battery pack
ราคาปกติ : -
ราคาพิเศษ: call
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE SV225 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories Other FLUKE SV225 Stray Voltage Adapter Stray voltage can appear in electrical installations, due to the capacity between wires
ราคาปกติ : 3,758
ราคาพิเศษ: 3,380
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE FVF-SC2 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Software FLUKE FVF-SC2 Software FlukeView and infared Cable
ราคาปกติ : 12,469
ราคาพิเศษ: 11,300
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE BP189 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Fluke Industrial FLUKE BP189 High Capacity Battery Pack for FLUKE 180 Series
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: ---
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : FLUKE TPAK รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Tools Other FLUKE TPAK ToolPak Hanging Locking Kits
ราคาปกติ : 2,178
ราคาพิเศษ: 1,960
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Fluke i200 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Current Clamp Fluke i200 AC Current Clamp Fluke Current clamps are the ideal tools to extend the current ranges of Multimeters.
ราคาปกติ : 7,644
ราคาพิเศษ: 6,880
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Fluke i200s รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Current Clamp Fluke i200s AC Current Clamp Fluke Current clamps are the ideal tools to extend the current ranges of Fluke tools.
ราคาปกติ : 12,255
ราคาพิเศษ: 11,000
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Fluke i400 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Current Clamp Fluke i400 AC Current Clamp Fluke Current clamps are the ideal tools to extend the functionality of Fluke tools.
ราคาปกติ : 7,644
ราคาพิเศษ: 6,880
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Fluke i400s รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Current Clamp Fluke i400s AC Current Clamp High safety AC current clamp with BNC output
ราคาปกติ : 13,835
ราคาพิเศษ: 12,450
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Fluke i1000s รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Current Clamp Fluke i1000s is a clamp-on ac current probe designed to expand oscilloscope applications in industrial and power environments
ราคาปกติ : 27,670
ราคาพิเศษ: 24,900
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Fluke i3000S รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Current Clamp Fluke i3000s AC Current Clamp (3000 A) Fluke Current clamps are the ideal tools to extend the current ranges of Fluke tools.
ราคาปกติ : 29,976
ราคาพิเศษ: 27,000
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Fluke i3000S Flex-24 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Current Clamp The i3000s Flex-24 is an ac current clamp utilizing the Rogowski principle.Fluke i3000s Flex AC Current Clamp
ราคาปกติ : 27,243
ราคาพิเศษ: 24,500
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Fluke i2000 Flex รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Current Clamp Fluke i2000 flex AC Current Clamp The i2000 is an AC current probe utilizing the Rogowski principle.
ราคาปกติ : 20,454
ราคาพิเศษ: 18,400
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Fluke 80i-110s รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Current Clamp Fluke 80i-110s AC/DC Current Probe (100 A) The 80I-110s is compatible with any Fluke ScopeMeter Test Tool, Power Harmonics Analyzer,
ราคาปกติ : ---
ราคาพิเศษ: Call
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Fluke i410 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Current Clamp Fluke i410 AC/DC Current Clamp Fluke Current clamps are the ideal tools to extend the current ranges of Fluke tools.
ราคาปกติ : 12,939
ราคาพิเศษ: 11,650
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Fluke i1010 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Current Clamp Fluke i1010 AC/DC Current Clamp Fluke Current clamps are the ideal tools to extend the current ranges of Fluke tools.
ราคาปกติ : 20,069
ราคาพิเศษ: 18,000
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Fluke i310s รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Current Clamp Fluke i310s Current Probe The i310s current probe is based on Hall Effect technology for use in measurement of both DC and AC current.
ราคาปกติ : 22,760
ราคาพิเศษ: 20,480
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Fluke i30s รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Current Clamp Fluke i30s AC/DC Current Clamp The i30s current clamp is based on Hall Effect technology for use in measurement of both DC and AC current.
ราคาปกติ : 30,915
ราคาพิเศษ: 27,800
   ชื่อสินค้า : General Accessories คู่มือ : Data Sheet
รุ่น : Fluke i800 รายละเอียดอย่างย่อ
ยี่ห้อ : Accessories / Current Clamp Fluke i800 โพรบวัดกระแส AC แบบแคลมป์ สำหรับ DMM สำหรับต่อใช้งานกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ หรือ DMM เพื่อเพิ่มความสามารถในการวัดกระแสไฟสลับปริมาณ
ราคาปกติ : 15,244
ราคาพิเศษ: 12,950